Home | Contact | Sitemap | 中文 | CAS  
 
  Home > RESEARCH > Research units > Viral hepatitis (Jin ZHONG)
  Viral hepatitis (Jin ZHONG)

Head: Jin Zhong, Ph.D., Professor

Lab Members:

Research Associate Professor: Yongfen Xu Ph.D., Yimin Tong Ph.D.

Research Secretary: Jiameng Xia

Graduate Students:

PhD students (University of Chinese Academy of Sciences): Zhenliang He, Yanan Zhao, Tianyu Gan, Qiankun Yang, STEVE LEUMI YATCHOUKEU

M.S. students (University of Chinese Academy of Sciences): Xiaoyou Hu, Yifan Xing, Sichao Ye

Ph.D. students (ShanghaiTech University): Mingzhe Guo, Yisha Liang, Lin Han, Peilan Lou

M.S. students (ShanghaiTech University): Fangling Tian, Ziyue Ma

Ex-members:

Post-doctoral fellows: Yongfen Xu, Yimin Tong, Wanyin Tao, Fahed Parvaiz

Ph.D. students: Wanyin Tao, Ying He, Rui Li, Qiang Ding, Jie Lu, Xuezhi Cao, Yu Xiang, Lei He, Tao Yu, Yu Yan, Qingchao Li, Xuesong Wang

M.S. students: Liqing Ye, Lei Xie

Co-supervised Ph.D. students: Xiaogang Xiang, Dapeng Li

 

 

Download
 
HOME|PRESS|CAREER|PUBLIC HEALTH EDUCATION | CONTACT US|LINKS
沪ICP备10017196号  2010 Copyright by Institut Pasteur of Shanghai, Chinese Academy of Sciences

Address: Life Science Research Building 320 Yueyang Road, Xuhui District, 200031, Email: ips@sibs.ac.cn