• Password:
  • Email: @ips.ac.cn
Board of directors
Chinese Academy of Sciences
   · Yaping Zhang , Chairman
   · Zhiyuan ZHU, Director 
   · Jiarui Wu, Secretary General

Shanghai Municipal Government
   · Zuxin XU, Vice-Chairman 
   · Mu Hu, Director

Institut Pasteur
   · Alice DAUTRY, Vice-Chairman 
   · Christophe MAURIET, Director

Independent Director
   · Michele BELLON